• darkblurbg

DRIJFVEREN BINNEN ORGANISATIES

Het werken vanuit drijfveren helpt organisaties beter te presteren door de medewerkers te laten werken vanuit hun drijfveren en hun kracht. Dit doen we door inzicht en bewustwording te creëren in de beweegredenen van mensen en deze vervolgens blijvend te activeren. De resultaten zijn bevlogen medewerkers die verbonden zijn met de doelen en ambities van de organisatie. Zo haal je het beste uit jouw medewerkers en jouw organisatie.

Onze persoonlijke drijfveren bepalen wie we zijn

Iedereen heeft een specifiek patroon van drijfveren. Drijfveren staan aan de basis van ons zijn. Ze vertellen ons wat we het liefste willen, waar we gelukkig van worden en waar we behoefte aan hebben. Drijfveren bepalen onze persoonlijkheid, zelfbeeld en normen en waarden. Zo bepalen drijfveren wat we denken en wat we vinden.

Uiteindelijk bepalen ze ook onze kennis, competenties en gedrag. Dat is wat we doen. Alleen dat laatste is voor anderen zichtbaar. 

Wij maken gebruik van de BUTTONS methode waarbij we middels een snelle interactieve drijfverentest de drijfveren van een team bepalen. Hiermee wordt inzicht verkregen in waar ieder teamlid naar streeft, wat iedereen echt belangrijk vindt en hoe zich dat elkaar verhoudt. 

We maken inzichtelijk waar de energie drivers en verspillers zitten en maken samen een plan van aanpak hoe de drijfveren ingezet kunnen worden om de team/organisatie doelen te realiseren. Daarnaast biedt het ook inzicht bij het werven van een nieuwe collega binnen het team. Wat voor type persoon heb je nodig om het team aan te vullen?

Herken je een of meerdere van de onderstaande wensen?

  • We willen onze communicatie verbeteren, zowel intern als extern
  • We willen de samenwerking binnen teams en teams onderling verbeteren
  • We willen de betrokkenheid van onze medewerkers vergroten
  • We willen een optimale teamsamenstelling voor betere prestaties
  • We willen nieuwe medewerkers die passen bij de organisatie
  • We willen bestaande medewerkers behouden en aan ons binden
  • We willen meer onderling begrip en respect en minder conflicten
  • We willen onze klantgerichtheid vergroten
  • We willen zicht op de onderstroom
  • We willen heldere gedragen kernwaarden vanuit de organisatie

Wanneer je één of meerdere behoeftes herkent in je eigen organisatie, dan kan de BUTTONS methode jouw organisatie verder helpen. Meer weten? Neem dan contact met ons op!