• darkblurbg

Je hebt een team dat niet lekker loopt. De samenwerking gaat niet goed, de communicatie stokt, de resultaten blijven achter. En dat terwijl je weet dat er aan potentieel veel te halen is met de brok aan kennis en professionele vaardigheden van alle individuen in je team.

Teamontwikkeling

Onze coach begeleidt teams bij teamontwikkeling waarbij het verbeteren van het functioneren van het team centraal staat. Teamcoaching stimuleert de onderlinge afstemming zodat het team beter presteert. Het is een begeleidingsvorm die erop gericht is teams te helpen bij het reflecteren op de samenwerking, resultaat, onderlinge communicatie, gewoonten en gebruiken. Teamontwikkeling zet je niet alleen in wanneer een team slecht presteert, maar het is ook een geweldig middel om de verdere uitbouw van het potentieel in het team te stimuleren.

De nadruk ligt op gesprekken tussen teamleden om zodoende effectievere collectieve vaardigheden, kennis en interesse te ontwikkelen. Teamcoaching kan daarnaast worden ingezet voor competentiemanagement, teambuilding, conflicthantering en effectieve communicatie.

Bij teamcoaching word je je bewust van de eigen en collectieve patronen in gedrag en denken binnen teams. Inzicht in de verschillende drijfveren van de teamleden is een perfect hulpmiddel om deze gedragspatronen in kaart te brengen. Onze coaches maken hierbij gebruik van een interactieve drijfverentest. Deze test geeft inzicht in de drijfveren van de teamgenoten individueel en t.o.v van elkaar. Men leert hierbij niet alleen zichzelf kennen maar ook de teamgenoten, waardoor er wordt opengestaan voor perspectieven en meningen van anderen. Onderzoek toont aan dat teams die op een hoger niveau van groepsontwikkeling functioneren productiever zijn en beter presteren. 

Resultaat:

  • Betere communicatie tussen de teamleden en tussen het team en het management
  • Meer motivatie voor en betrokkenheid bij het werk
    Betere samenwerking
  • Het ontwikkelen van een sterke visie waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan
  • Effectiever een gezamenlijk doel bereiken
  • Het terugdringen van ziekteverzuim
  • Betere interpersoonlijke relaties en meer betrokkenheid tussen de teamleden
  • Het vinden van ieders talent en van daaruit samenwerken