• darkblurbg

 

Als HR consultant krijg ik vaak van organisaties de vraag waarom medewerkers –ondanks hoge investeringen in programma’s, tools en opleidingen ten behoeve van duurzaam inzetbaarheid - toch moeizaam in beweging komen. Wat mij betreft dienen we het antwoord vaker te zoeken in de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Mij hebben ze niets gevraagd

Laatst was ik met mijn zoon op een open dag van mijn oude hogeschool. Ik raakte in gesprek met Gerard, de conciërge die ik nog kende vanuit mijn eigen studententijd. Gerard was altijd vrolijk, betrokken en zeer betrokken bij de studenten.  Ik vraag Gerard of hij nog steeds stagiaires helpt bij allerlei praktische problemen op school.  Gerard antwoordt: “Tsja. Vanuit de organisatie hebben ze iets nieuws bedacht. Ze hebben die activiteit nu neergelegd bij jonge conciërges , omdat ze denken dat die betere aansluiting vinden bij de “jonge” studenten.. Maar ik krijg dagelijks vragen van studenten. Mij hebben ze niets gevraagd terwijl ik iedere dag de studenten spreek. Ik heb aangegeven dat studenten geen onderscheid maken in jong en oud. Maar de organisatie zegt dat ik geen verstand heb van “marketing”. Dus ik bemoei me nergens meer mee.” Ik zie de teleurstelling in zijn ogen. Ook al heeft Gerard nog steeds een vriendelijk woord voor iedere student, dit soort ervaringen hebben een negatief effect op zijn zelfvertrouwen, motivatie, pro-activiteit en uiteindelijk zijn duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.

Kenmerken van een stimulerend werkklimaat

 Ik gun Gerard en alle mensen een stimulerend werkklimaat. Als Gerard in een stimulerend klimaat zou werken, beseft hij iedere dag weer dat hij zelf aan het roer staat van zijn loopbaan en vitaliteit. En vertoont hij eerder duurzaam inzetbaar gedrag dan wanneer hij in een ontmoedigend klimaat werkt.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor organisaties en medewerkers. Organisaties veranderen en functies veranderen in een hoog tempo mee. Het is belangrijk dat medewerkers goed weten wat ze willen en kunnen zodat ze vanuit eigenaarschap hun loopbaan kunnen vormgeven. Ook zullen ze zich bewust moeten worden en blijven van hun aantrekkelijkheid voor de (interne en externe) arbeidsmarkt. Waar liggen kansen en mogelijkheden en wat is ervoor nodig om die te verzilveren?
Duurzame inzetbaarheid zie ik als de vermenigvuldiging van Willen x Denken x Eigenaarschap

Indicatie van iemands duurzame inzetbaarheid

De formule van duurzame inzetbaarheid “Willen x Denken x Eigenaarschap” beschrijvend, zouden de termen mijn inziens als volgt uitgelegd worden.

Het ‘Willen’ kijkt naar drijfveren, persoonlijkheid, energie, interesses, veranderbereidheid, wensen en uitdagingen.

Het ‘Denken” gaat over overtuigingen, normen, waarden, het potentieel en talenten.

‘Eigenaarschap” kijkt naar het zelfsturend en leidend vermogen.
Door deze drie aspecten in samenhang en in de juiste context te zien, krijg je een indicatie van het bereik van iemands duurzame inzetbaarheid.

Het actief inspelen op bovenstaande aspecten geeft je als organisatie de mogelijkheid om inzetbaarheid écht duurzaam op de organisatie agenda te zetten. Dan is het niet meer omdat je in wil spelen op de actualiteit maar omdat je ECHT gelooft dat je mensen in beweging krijgt als je hen raakt op hun intrinsieke motivatie in alle lagen van hun menszijn en dus niet alleen als medewerker.

Heeft jouw organisatie een stimulerend duurzaam werkklimaat ? Kijk hier wat je kunt doen:

  • Zorg dat iedereen zijn werk als zinvol ervaart en zich gewaardeerd voelt;
  • Zoek naar talenten en drijfveren van mensen, organiseer het werk daarom heen;
  • Geef mensen beslisruimte en vertrouwen;
  • Maak optimaal gebruik van ieders ideeën en faciliteer dat collega’s van elkaar leren;
  • Daag iedere medewerker uit om te experimenteren met nieuwe taken en projecten;
  • Maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling;
  • Organiseer inspirerende gesprekken tussen de mensen in de organisatie over ontwikkeling en toekomst.


Bovenstaand dient terugkerend en repeterend in welke vorm dan ook een plek te krijgen in je organisatie vanuit structuur, cultuur en strategie.  

Het heft in eigen handen

Wil je als organisatie aan de slag met een stimulerend duurzaam werkklimaat en medewerkers in beweging krijgen? Neem dan het heft in eigen handen door je te verdiepen in de masterclass “Meer doen met minder energie”.

Tijdens deze masterclass laten we je kennismaken met de kracht van drijfveren via BUTTONS op een stimulerend duurzaam werkklimaat.