• darkblurbg

EFT (Emotionally Focused Therapy) als tool in mediation

Workshop rondom EFT en de waardevolle toepassing daarvan in de scheidingsverwerking die in een echtscheidingsproces een belangrijke plaats inneemt.  Ex-partners die elkaar blijven vasthouden in een negatief communicatie-patroon, waarbij de emoties hoog op-lopen.  Hoe herkenbaar en moeizaam voor de mediator om te doorbreken en ook moet uitkijken niet meegezogen te worden in deze cyclus tussen beiden. Het meerzijdig niet-partijdig zijn is een hele klus!

 Wat is EFT?

Emotionally Focused Therapy, een relatietherapie wat is ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten  bijeen gebracht in EFT.

De methode EFT en de waardevolle inzichten uit deze bewezen wetenschappelijke  relatietherapie helpen ook bij de scheidingsverwerking, het op een volwassen wijze afscheid nemen van elkaar als partners. Als startpunt voor een nieuwe relatie en als startpunt voor een goede relatie als ouders.

Emoties tijdens een scheiding worden hierbij niet gezien als irrationeel, maar zijn juist vanuit de hechtingstheorie goed te plaatsen als een (soms wanhopig) gevecht voor behoud van de verbinding. Vanuit dit perspectief zijn er verschillende negatieve interactiepatronen te herkennen tussen mensen.

Het EFT model dat deze cyclus beschrijft, blijkt een heel praktisch en veelal verhelderend instrument te zijn, waar op verschillende manieren en in diverse contexten mee gewerkt kan worden. Juist tijdens een mediation waar de emoties hoog op kunnen lopen, kan herkenning en het inzichtelijk maken van deze patronen een belangrijke bijdrage leveren aan de-escalatie. Erkenning geven aan de dieper gelegen wezenlijke hechtingsbehoeften kan voor beide partijen meer rust en ruimte brengen.

Workshop

De inzichten vanuit de EFT worden in deze workshop vertaald naar de context van conflicthantering.  De interventies vanuit de EFT bieden concrete en praktische handvatten voor het beter kunnen hanteren van (repeterende) heftige emoties en (repeterende) heftige conflicten. Deze emoties welke de bron vormen van veel conflictgedrag leer je met behulp van EFT te benutten als sleutel tot succesvolle deëscalatie en oplossing van het conflict. 

Het EFT model blijkt een praktisch en veelal verhelderend instrument te zijn, waar op verschillende manieren en in diverse contexten mee gewerkt kan worden. Juist tijdens een mediationtraject waar de emoties hoog op kunnen lopen, kan herkenning en het inzichtelijk maken van deze patronen een belangrijke bijdrage leveren aan het werken aan een gemeenschappelijk doel. Erkenning geven aan de dieper gelegen wezenlijke hechtingsbehoeften kan voor beide partijen meer rust en ruimte brengen. 

Inhoud

Hoe herken je als mediator deze dynamiek in communicatiepatronen en hoe kan je deze inzichten inzetten en delen om de communicatiepatronen te doorbreken? 

Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Wat is meerzijdige (niet-)partijdigheid en hoe zet je dit in als mediator? 
  • De drijfveren achter conflictgedrag op een andere manier begrijpen vanuit het hechtgingsmodel
  • Hoe kun je je zelf en eigen presentatie optimaal benutten in de processen die je begeleidt?
  • Eenvoudige praktische toepassing van EFT-communicatiepatronen in de mediation 
  • EFT interactie-lemniscaat inzetten in de mediation 
  • Op een uitgebreidere manier onderhandelen: naast belangen ook op basis van de (hechtings-) behoeften (en angsten) van de betrokkenen.


Leerdoelen

  • Mediators hebben handvatten vanuit de EFT om conflicten te de-escaleren en om de verbinding tussen partijen weer te verbeteren.
  • Mediator weet zichzelf in te zetten als procesbegeleider en heeft zicht op zijn eigen presentatie hierin.
  • Mediator herkent het lemniscaat patroon in relaties en kan hierin interventies doen

Werkvorm

De dag heeft een interactieve vorm, waarbij gewerkt wordt vanuit eigen ingebrachte cases in relatie tot de theorie van EFT.

Kosten

€ 445- per persoon excl. BTW. 

Wanneer en waar?

Data in overleg te bepalen

Duur: 09.30 -16.30 uur 

Locatie Wethouder Beversstraat 185 te Enschede (MY Office gebouw).

PE punten:
6 punten