• darkblurbg

Bewustwording en zelfkennis

Coaching is een effectieve HR-tool om medewerkers volledig te ontplooien en dat is niet voor niets. Uit grootschalige onderzoeken naar de effectiviteit van Human Resource Development Instrumenten blijkt dat coaching het meest effectieve instrument wordt bevonden om duurzame verandering te realiseren

Wanneer coaching inzetten?

U kunt coaching inzetten voor uw medewerker op het moment dat er behoefte is aan professionele of persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt bereikt door middel van gestructureerde, gerichte gesprekken en het gebruik van passende oefeningen en coachtechnieken.Onze coaches zijn gespecialiseerd in verschillende soorten coaching, waarmee u onder meer de volgende situaties kunt ondersteunen en ontwikkelen:

 • Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten
 • (H)erkennen van eigen aandeel
 • Beter inzicht krijgen in eigen functioneren, krachten en belemmeringen
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden of competenties
 • Productiever en efficiënter werken aan doelen
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis

Wat zijn de fasen van een coachingstraject?

In een coachingstraject ga je diverse fases door. Globaal gezien zal allereerst het probleem worden verkend in de dynamiek van de organisatie en wordt de medewerker begeleidt naar actie. Specifiekere fases van een traject zijn:

 • Kennismakingsgesprek.
  Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en de ontwikkelingsvraag of -doel vastgesteld. We maken het coachdoel concreet: waar wil de coachee naar toe? Wat wil de coachee uit dit traject halen? Wat is de ideale situatie? 
 • Vaststellen van (belemmerende) patronen en overtuigingen. Tijdens deze fase wordt er samen met de coachee gekeken naar het herkennen van patronen waarin de ontwikkelingsvraag naar voren komt. Welk effect heeft het gedrag van de coachee op de situatie? Hoe zou de situatie wijzigen als de coachee ander gedrag vertoont? 
 • Aanleren van gewenst gedrag. In deze fase wordt een stappenplan opgesteld voor het toepassen van gewenst gedrag. Hierbij maken wij gebruik van je dominante drijfveren die wij hebben bepaald aan de hand van een drijfverenanalyse. Hierbij worden kleine hanteerbare stappen genomen, zodat de coachee langzaam het doelgedrag kan leren implementeren.
 • Waarborgen van gewenst gedrag en opvattingen. Hierbij ondersteunt de coach in het duurzaam effectueren van het gewenste gedrag, zodat de coachee niet terug valt in ongewenste gedragingen en/of opvattingen. Belangrijk hierbij is het inzicht van de coachee van zijn handelen op de omgeving en vica versa. Op verzoek kan de coach on the job coachen. Deze vorm is effectief omdat wij de medewerker daadwerkelijk in actie zien en kunnen inspelen op situaties. 
 • Afsluiting en evaluatie. Tijdens deze fase wordt gereflecteerd op het algehele traject. Zijn de afgesproken doelen gerealiseerd? Op verzoek van de organisatie of medewerker is het mogelijk dat de manager van de coachee hierbij aanwezig is.

 

 

Waarom kiezen voor het team van de Kompassie Company?

Wij zijn gespecialiseerd in systemisch coachen

Wij laten een andere zoom op vraagstukken zien. Als vergelijking: een analytische benadering leidt ertoe dat sterk ingezoomd wordt op een inhoudelijke problematiek. Een systemische benadering heeft tot gevolg dat er als het ware uitgezoomd wordt naar een ander aggregatieniveau; het hele systeem waarin de betreffende problematiek een functie kan hebben wordt in beeld gebracht.

Wij geven de coachee zicht op de onderstroom. Vanuit dat zicht is doelmatige interventie en duurzame nieuwe groei mogelijk.  

De coaches van de Kompassie Company zijn onder andere aangesloten bij