• darkblurbg

Begeleiding naar verbindende werkrelaties

Goede en verbindende relaties zijn belangrijk en onderscheidend voor organisaties. Het is bewezen dat de productiviteit van uw medewerkers stijgt en verzuim daalt wanneer de sfeer en de relaties verbindend zijn. Onze passie is de stroom aan dynamieken in een organisatie vanuit een systemische bril te bekijken. Hoe hangen dynamieken met elkaar samen. Niets staat in onze visie op zichzelf! 

 

AANBOD

Wij werken met u aan resultaten en oplossingen. Wij zijn graag bondgenoot in uw ontwikkeling opdat uw medewerkers en organisatie duurzaam ontwikkelen in de steeds sneller veranderende omgeving.

In onze aanpak zijn we gericht op versnelling, passend bij deze tijd; wij geloven in de kracht van systemisch en oplossingsgericht werken.

Wat ons onderscheidt:

  • Wij zijn geen consultants; wij zijn een down to earth en pragmatische partner;
  • Door onze werkwijze krijgt u snel inzicht en bewustwording op de onderstroom/patronen in de dynamiek van uw organisatie en werkrelaties etc.
  • Wij reiken manieren aan voor 'echt’ duurzame ontwikkeling.

De Kompassie Company biedt verschillende producten, gericht op vraagstukken van organisaties, teams en individuen, vanuit een systemisch perspectief en met een persoonlijke aanpak.

Een duurzame verandering is pas mogelijk als de verandering/ontwikkeling onderdeel uitmaakt van de systemische organisatie ontwikkeling. Met andere woorden wees je als organisatie ervan bewust dat een minimale organisatiewijziging  de organisatieomgeving verandert en dus meer impact heeft dan je verwacht! Dat inzicht zorgt ervoor dat je verandering duurzaam is.

 

Contact

HR advies/Interim

Coaching

Teamontwikkeling

Talentmanagement