• darkblurbg

Bij systeemtherapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden. De omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school, de sociale of culturele omgeving waarin men leeft. Problemen beïnvloeden op hun beurt ook weer de omgeving.

Waarom Systeemtherapie?

De problemen die jij ervaart hebben niet alleen effect op jou, maar ook op mensen uit jouw omgeving (systeem). Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Mensen om jou heen kunnen, bewust of onbewust, invloed hebben op jouw problemen. Omdat jouw omgeving zo’n belangrijke rol speelt bij jouw problematiek, is het heel nuttig om bepaalde belangrijke personen uit jouw omgeving uit te nodigen om deel te nemen aan de therapie. Enkele voorbeelden van systeemtherapie zijn partner-relatietherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.

Systemen

De mens is een autonoom wezen maar leeft ook in grotere verbanden oftewel in systemen. Op de eerste plaats is er het familiesysteem maar daarnaast kennen we ook vele andere systemen: school, vrienden, werk, sportclub, vereniging,  enzovoort. Als er ergens binnen het systeem iets verandert, zal dit in het hele systeem merkbaar zijn.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem/gezin van herkomst waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen (vaak uit loyaliteit) meegenomen.

Deze patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen zoals dus bijvoorbeeld in je relatie of op je werk. De plek van het individu in het systeem is essentieel. Het kan zijn dat organisatorische en persoonlijke  problemen een systemische oorzaak hebben.

Hoe doen we dat?

We brengen samen met jou in kaart welke personen belangrijk voor jou zijn. Vervolgens onderzoeken we welke invloed zij op jou hebben óf jij op hen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld lijden onder de klachten van hun ouders, of andersom. We  bespreken of, hoe en wanneer we belangrijke personen uit jouw omgeving betrekken bij je behandeling om zo de systeemtherapie te starten. Is er schade ontstaan binnen relatie(s) of zijn er anderen die invloed hebben op jouw klachten, dan  bekijken we wat er nodig is om tot herstel te komen. Goed leren communiceren speelt hierbij een belangrijke rol. Ook het leren begrijpen van elkaar standpunt en gevoelens zijn helpend. Meer onderling begrip zorgt voor minder onderlinge  spanningen.