• darkblurbg
  • darkblurbg

NVRG/EFT Relatietherapeut

De titel relatietherapeut  is niet beschermd. Iedereen mag een bordje ‘relatietherapie’ op zijn deur timmeren, een ernstig gezicht opzetten, en wachten tot er iemand aanbelt. Voor leken is het daarom moeilijk om de ervaren, goed opgeleide relatietherapeut te kunnen onderscheiden.

Gelukkig zijn er wel registraties die aangeven dat iemand een goede, algemeen erkende opleiding heeft gehad, en dus genoeg kennis en ervaring bezit om therapie te mogen geven. Zo is het belangrijk als de therapeut NVRG geregistreerd is. Als de therapeut daarnaast ook EFT geregistreerd is, dan is dat een teken dat de therapeut de methode EFT kan gebruiken.

Een relatietherapeut moet tijdens relatietherapie de ingewikkelde dynamiek tussen twee partners kunnen zien. De therapeut moet kunnen omgaan met “meervoudige partijdigheid”. Veel mensen die in relatietherapie gaan, geven elkaar de schuld van de problemen en proberen de therapeut te overtuigen van hun gelijk. Dat is een enorm spanningsveld. Het is een vaardigheid om soms even naast de één te gaan staan en diegene te begrijpen, en dan weer bij de ander te staan om die te begrijpen. Bovendien moet een therapeut boven de ruzies kunnen uitstijgen en kijken in welke patronen stellen zijn beland, zodat de therapeut samen met hen op zoek kan gaan naar positieve patronen. Daarvoor moet je echt zijn opgeleid en is het belangrijk ervaring te hebben met stellen, en aldus te hebben geleerd de wisselwerking te kunnen zien.

Wanneer je iemand zoekt om je broze relatie aan toe te vertrouwen, is het dus van waarde dat hij of zij een specialistische opleiding heeft tot relatietherapeut of, met een andere benaming, systeemtherapeut. Bij de Nederlands Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Ze hebben een uitgebreide door de NVRG erkende opleiding gevolgd en scholen zich regelmatig bij, waardoor jij weet dat je met een professional te maken hebt.

De Kompassie Company heeft kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan en onze relatietherapeut is geregistreerd bij de NVRG en daarnaast ook geschoold in EFT relatietherapie.

Belangrijk: de ‘klik’

Behalve een goede opleiding is er nog een factor die bepaalt of je bij een relatietherapeut op de goede plaats zit. Wij vinden het heel belangrijk om te kijken wat je gevoel bij iemand is. Uit allerlei onderzoek is gebleken dat therapie vooral werkt als je een klik hebt met de therapeut. Dat werkt ook zo als je een arts nodig hebt: als je hem (of haar) maar een vreemde snuiter vindt of er geen vertrouwd gevoel bij hebt, neem je minder van hem(haar) aan. Dus als je je niet serieus genomen voelt door de therapeut, of als je het idee hebt dat het telkens niet gaat over de onderwerpen waarover je het wilt hebben, dan kan het zijn dat deze therapeut niet de juiste voor je is.

Een eerste stap is om dat uit te spreken. Vervolgens kun je dan samen met de therapeut bekijken welke aanpak beter past, en of het misschien beter zou zijn om een ander te zoeken. Maar meestal werkt zo’n gesprek een betere klik al in de hand, waardoor een andere therapeut niet eens meer nodig is. Een goede therapeut gaat altijd in dialoog en staat open voor opmerkingen van zijn cliënten.

Bij De Kompassie company is het eerste half uur van het gesprek gratis. Hierin kan samen bepaald worden of er sprake is van een klik.