• darkblurbg

Verschillende behandelmethodes

Ieder mens is anders. Daarom is ook vrijwel iedere behandeling uniek en op maat gemaakt. Want wat voor jou werkt, werkt voor een ander misschien helemaal niet. Een aantal behandelmethoden worden echter vaak (al dan niet in combinatie met elkaar) ingezet bij veel voorkomende klachten en vraagstukken. Bekende en veelgebruikte behandelmethode zijn onder andere:

EFT Relatietherapie

Emotionally Focused Therapy. Deze vorm van relatietherapie is een bewezen krachtige methode om de verbondenheid binnen een relatie te verbeteren. Het is een toegankelijke vorm van therapie die je laat ervaren dat de relatie niet ‘slecht’ is, maar het patroon de vijand is waarin je als stel verstrikt bent geraakt.

EFT richt zich op onderliggende emoties en behoeftes van jou en je partner. Je leert steeds beter je eigen en elkaars gevoelens en angsten te begrijpen. Hierdoor word je langzaam weer bereikbaar voor elkaar. Een belangrijk onderdeel van deze vorm van relatietherapie is dat jullie leren jullie (negatieve) interactiepatronen te onderzoeken en te doorbreken. Jullie leren om steun en begrip bij elkaar te vragen en vanuit hier een solide basis te creëren van waaruit jullie samen verder kunnen.

3 fases EFT 

EFT Relatietherapie omvat drie fases:

 • 1. De eerste fase wordt de ‘escalatiefase’ genoemd. Je start door jullie patronen te herkennen en begrijpen. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat wanneer je een bepaalde emotie voelt (verdriet, angst), je met een andere emotie reageert: je wordt boos, negeert de ander of bekritiseert hem of haar.
 • 2. In de tweede fase, de verbindingsfase, leer je die weggedrukte en kwetsbare emoties weer toe te laten. Beiden spreken jullie je angsten en behoeftes uit, wat een hernieuwde emotionele verbinding geeft binnen jullie relatie.
 • 3. In de laatste bestendigingsfase gaan jullie op zoek naar nieuwe manieren om oude problemen op te lossen. Dit brengt een nieuwe basis teweeg, waardoor jullie in de toekomst minder snel in dezelfde patronen zullen terugvallen.

EFT erg succesvol

De methode is wetenschappelijk bewezen en heel succesvol. Bovendien boek je verrassend snel resultaat. Zodra jullie in de tweede fase van de behandeling zijn aanbeland is de kans op een terugval minimaal. Daarnaast is gebleken dat EFT een sterk positief effect heeft op de verbondenheid en intimiteit in een partnerrelatie.

 

Coaching

Naar je eigen leven kijken is lastig. Je zit er immers de hele dag middenin. Het kan daarom heel verfrissend werken om even afstand te nemen en een spiegel en een andere blik voorgehouden te krijgen. Een coach geeft je de ruimte om even adem te halen en om je heen te kijken.
Je kunt coaching inzetten op het moment dat er behoefte is aan professionele of persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt bereikt door middel van gestructureerde, gerichte gesprekken en het gebruik van passende oefeningen en coachtechnieken. Onze coaches zijn gespecialiseerd in verschillende soorten coaching, waarmee u onder meer de volgende situaties kunt ondersteunen en ontwikkelen:

 • Voorkomen of herstellen van een burn-out
 • Betere omgang met stressklachten
 • Loopbaancoaching
 • (H)erkennen van eigen aandeel
 • Beter inzicht krijgen in eigen functioneren, krachten en belemmeringen
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden of competenties
 • Productiever en efficiënter werken aan doelen
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis

Wat zijn de fasen van een coachingstraject?

In een coachingstraject ga je diverse fases door. Globaal gezien zal allereerst het probleem worden verkend en wordt je  begeleidt naar actie. Specifiekere fases van een traject zijn:

 • Kennismakingsgesprek.
  Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en de ontwikkelingsvraag of -doel vastgesteld. We maken het coachdoel concreet: waar wil de coachee naar toe? Wat wil de coachee uit dit traject halen? Wat is de ideale situatie? 
 • Vaststellen van (belemmerende) patronen en overtuigingen. Tijdens deze fase wordt er samen met de coachee gekeken naar het herkennen van patronen waarin de ontwikkelingsvraag naar voren komt. Welk effect heeft het gedrag van de coachee op de situatie? Hoe zou de situatie wijzigen als de coachee ander gedrag vertoont? 
 • Aanleren van gewenst gedrag. In deze fase wordt een stappenplan opgesteld voor het toepassen van gewenst gedrag. Hierbij maken wij gebruik van je dominante drijfveren die wij hebben bepaald aan de hand van een drijfverenanalyse. Hierbij worden kleine hanteerbare stappen genomen, zodat de coachee langzaam het doelgedrag kan leren implementeren.
 • Waarborgen van gewenst gedrag en opvattingen. Hierbij ondersteunt de coach in het duurzaam effectueren van het gewenste gedrag, zodat de coachee niet terug valt in ongewenste gedragingen en/of opvattingen. Belangrijk hierbij is het inzicht van de coachee van zijn handelen op de omgeving en vica versa. Op verzoek kan de coach on the job coachen. Deze vorm is effectief omdat wij de medewerker daadwerkelijk in actie zien en kunnen inspelen op situaties. 
 • Afsluiting en evaluatie. Tijdens deze fase wordt gereflecteerd op het algehele traject. Zijn de afgesproken doelen gerealiseerd? Op verzoek van de organisatie of medewerker is het mogelijk dat de manager van de coachee hierbij aanwezig is.