• darkblurbg

 

Tijdens een kennismakingsgesprek zal er samen met jullie gekeken worden wat er speelt binnen de relatie. Meestal zijn er wel hardnekkige patronen te vinden die zich stelselmatig blijven herhalen. Stellen en gezinnen die elkaar al wat langer kennen zullen dit vast wel herkennen: “Daar gaan we weer…….altijd hetzelfde liedje!"

 

Dit zijn herhalende patronen die vernietigend zijn of op termijn vernietigend gaan worden.
Er wordt niet meer goed geluisterd naar wat de ander ‘echt’ zegt en het begrip over en weer lijkt ver te zoeken. Boosheid vormt vaak de boventoon en er komen steeds vaker ruzies voor die meestal om ‘niets’ lijken te gaan. Het bekendste (cliché) voorbeeld is toch wel ‘het tandpastadopje’ of ‘de-niet-uitgepakte-vaatwasser-wat-wel-was-afgesproken’ spreken vaak boekdelen.

Maar eigenlijk raakt het een dieper liggend gevoel wat zich onder ‘de oppervlakte’ bevindt. Het is niet meteen zichtbaar maar wordt des te meer gevoeld! Je kunt dit vergelijken met een ijsberg: 2/3 bevindt zich onder water en alleen het topje is zichtbaar. Wanneer we door de ander ‘geraakt’ wordt vormt die ander eerder een bedreiging dan dat men samenwerkt om een oplossing te zoeken en ‘onder water te kijken’ waar men zich steeds aan zeer doet (waar gaat het nou echt om?)

Tijdens het eerste gesprek wordt er onder andere gekeken naar de geschiedenis van de relatie en/of het gezin, de ruimte voor intimiteit, hoe verloopt de communicatie en hoe gaat men met elkaar om? Ook is er aandacht voor de manier waarop eigen gevoelens en verlangens worden verwoord (of juist niet meer waardoor het steeds stiller wordt!).

In de kern zou je jezelf de vraag kunnen stellen of jij er voor je partner bent wanneer die jou nodig heeft en of je partner er voor jou is wanneer dit door jou wordt gevraagd? En.....wat is het antwoord?

De basis van waaruit gewerkt wordt is het inzicht dat gedrag van de één altijd invloed heeft op de ander. En dat het gedrag van de ander weer effect heeft op jou.

Jullie relatie kun je ook zien als een cirkel die uniek in haar soort is. Het gebeurt alleen tussen jou en je partner. Maar vaak weerklinkt er vanuit jullie verleden eerdere ervaringen met belangrijke hechtingsfiguren (bv ouders en eerdere 'stukgelopen' relaties)

En toch is elk van jullie 50% verantwoordelijk voor die cirkel (het patroon). Dat betekent nog niet dat jij verantwoordelijk bent voor je partner, dat kan immers niet! Een ieder is (en blijft) verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag! Maar nogmaals: het gedrag van de één heeft weer effect op de ander…..en de ander heeft weer......een cirkel zonder begin en eind!

Verliefd worden op een ander, overspel, een buitenechtelijke relatie, het goed kunnen vinden met die ene collega (na werktijd), overmatig alcoholgebruik of gamen zijn onderwerpen die vaak een direct effect hebben op het vertrouwen in de ander omdat juist dit vaak geschaad wordt. Gekwetst worden in je relatie heeft vaak tot gevolg dat de verbinding tussen jullie verslechterd of soms zelfs verbroken wordt. Dit is een nauwelijks te omschrijven pijnlijk gevoel en maakt vaak dat er nog meer afstand genomen wordt, juist om die ‘pijn’ minder te voelen.

Herstel van beschadigde relaties is mogelijk maar vraagt van beide partners een grote (actieve) inzet om minstens de (eigen) relatie te willen onderzoeken voordat het besluit valt om al dan niet uit elkaar te gaan. In dit proces kan relatietherapie hulp bieden.

Zonder te oordelen of te veroordelen kijken we samen naar jullie situatie en proberen we samen een oplossing te vinden. Uiteraard kan dit verschillende kanten opgaan.

Door ‘meervoudig partijdig’ te zijn (dit is echt iets anders dan onpartijdig en neutraal!) sluit ik aan bij wat er tussen jullie gebeurd. Als relatietherapeut ben ik er voor jullie allebei. Ik hoef dus niet te kiezen, ik ben er immers voor jullie relatie!

Ook kan het zijn dat er binnen de relatie of het gezin één of meerdere personen zijn die psychiatrische problemen hebben. Dit vormt vrijwel altijd een grote belasting voor iedereen. Te denken valt aan de gevolgen van een depressie, wanneer er sprake is van ADHD (ook bij volwassenen) of wanneer er problemen zijn op het gebied van autisme, wederkerigheid en invoelend vermogen. Dit alles heeft grote gevolgen de gevoelens van veiligheid en hechting in de relatie.

Heldere uitleg over psychiatrische problemen en de gevolgen voor de relatie kan een belangrijk doel zijn, net zoals het leren omgaan met…… Of dit hetzelfde is als ‘acceptatie’ is lastig te zeggen, dat moet iedereen zelf bepalen.

In ieder geval kan er wel gewerkt worden aan het verbeteren van de communicatie en de manier van omgaan met elkaar, waardoor er meer ruimte ontstaat voor veiligheid en verbondenheid.

Aanmelding:
Voor de aanmelding hebben jullie geen verwijzing nodig. Wel helpt het enorm wanneer jullie weten waar jullie mee geholpen willen worden. “Is onze relatie nog te redden?” of “Voelen we nog wel genoeg voor elkaar?” zijn veelgehoorde kreten maar vragen nog wel om meer verdieping, want wat is "redden"? Wanneer jullie als een soort van 'broer en zus' kunnen samen leven? Of willen jullie meer?


Het streven is om het kennismakingsgesprek binnen 10 dagen te laten plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk (misschien zelfs wel essentieel!) dat er een onderlinge ‘match’ is, een wederzijdse klik.

Het kennismakingsgesprek is het eerste half uur geheel vrijblijvend. Er zijn dus geen kosten aan verbonden en biedt bij uitstek de mogelijkheid om kennis met elkaar te maken. Wanneer het ‘goed voelt’ kan er ook besloten worden om de sessie verder te laten verlopen (ik plan wel 90 minuten). Uiteraard wordt dan het eerste half uur wel in rekening gebracht.

Een enkel keer komt het voor dat stellen er thuis nog eens samen goed over willen nadenken, wat uiteraard ook prima is.

Een sessie relatietherapie duurt in principe anderhalf uur (90 minuten).

Vervolggesprekken worden in overleg gemaakt en vinden in principe overdag plaats.

In enkele gevallen is het mogelijk (om op verzoek) in de avonduren af te spreken en ook op zaterdag is het bijzondere situaties mogelijk om een sessie te plannen. Ik rekening hier wel een verhoogd tarief voor.

Meer weten over de mogelijkheden of heb je vragen?

Neem dan gerust even contact met mij op!

Wanneer je mij mailt dan reageer ik meestal aan het einde van de dag of vaak ook vroeg in de avond. Wanneer je telefonisch wilt overleggen dan verzoek ik je vriendelijk om even een tijdstip aan te geven in het contactformulier wanneer ik je het beste kan bereiken. 

Contact

Contact